Ми виховуємо учня не як носія знань,

а як людину, яка має жити в

 суспільстві і приносити йому користь.

В.О.Сухомлинський

Основні завдання виховної роботи у Зіньківському професійному аграрному ліцеї базуються на реалізації демократичних принципів в управлінні навчально-виховним процесом виконанні цілей поставлених законодавчими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України "Про освіту”, "Про професійно-технічну освіту”, "Національною доктриною розвитку освіти України у ХХI столітті, спрямована на попередження правопорушень серед учнів Ліцею та профілактику наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу.

 

 Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками:

 - громадянське виховання;

 - родинно-сімейне виховання;

 - військово-патріотичне виховання;

 - трудове виховання;

 - художньо-естетичне виховання;

 - моральне виховання;

 - екологічне виховання;

 - формування здорового способу життя;

 -  превентивне виховання;

 - сприяння творчому розвитку особистості.

 

У навчальному закладі створено належні умови для забезпечення зайнятості учнів у вільний від занять час розвитку їх інтересів, нахилів  та здібностей. Гуртковою роботою охоплено 58% учнів.

 

Система планування виховного процесу включає зміст національної ідеї та грунтується на її основних принципах: цілісності і наступності, народності і природовідповідності, творчості, гуманності, милосердя та особистісно - зорієнтованого підходу до вихованців. З цією метою у ліцеї проводяться цікаві виховні заходи.

 

 Важливим напрямком виховного процесу у ліцеї є робота з учнями із соціально-незахищених категорій. Учні даної категорії забезпечені всім необхідним, при наявності коштів - отримують матеріальну допомогу, влітку оздоровлюються.

 

  Їдальня ліцею забезпечена всім необхідним устаткуванням та обладнанням. Здійснюється трьохразове харчування учнів.

 

 Значна увага в ліцеї приділяється охороні здоров’я учнів та педагогічних працівників.

 

 Бібліотека навчального закладу забезпечує інформаційне висвітлення навчально-виховного процесу, пропаганду читання, як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку учнів. самосвідомості учнів.

 

У гуртожитку ліцею проводяться різноманітні виховні заходи та створено належні умови, які забезпечують життедіяльність учнів.