Правове виховання — виховна діяльність навчального закладу, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки учнів.

 

Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.  

 

  Завдання правового виховання:

- зміцнюення життєвої позиції;

- підвищення громадянської активності;

- виховання почуття непримиренності до негативних явищ.

Порівняно з іншими складниками виховання  має свою специфіку, що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві. Учні матеріально залежні від батьків чи опікунів їх самостійність і активність коригує педагогічний колектив, їм бракує правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, і правові норми, якими їм доведеться керуватися в майбутньому. 

 

В ліцеї розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:

1. Проведення місячника, тижня права;

2. Засідання ради профілактики правопорушень;

3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, орагнів юстиції;

4.Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;

5. Робота з громадськими організаціями;

6. Педвсеобуч, консультації для батьків.

 

У  бібліотеці ліцею постійно діє виставка книг з правової освіти «Правові знання – учням, батькам», яка знайомить учнів з літературою:

· Кримінальний Кодекс України;

· «Популярна юридична енциклопедія» (Гіжевський В.К.);

· «Твої права» (порядник для громадян та громадянських організацій із захисту своїх прав) Коваленко З.Д., Келим О.І., Кіященко Г.В., Тайсумов В.В.;

· Історія і право ведення;

· «Правова енциклопедія школяра» ГоловченкоВ.В., Ковальський В.С., Лоха Л.О.;

· «Маленькі історії про великі істини» (права та свободи дитини) С. Гавриш ;

· «Что ты знаєш о законе?» (посібник для школярів по громадянському праву) М. Брашиський;

· «Основні чинні Кодекси і закони України»  Єлісовенко Ю.;

· «Конституційне право України»Фрицький О.Ф.;

· «Історія держави і права України» за редакцією Л.С. Чайковського.

 

У межах правового виховання в ліцеї постійно працює рада профілактики правопорушень серед учнів, на засіданнях якої розглядаються питання порушення учнями правил поведінки, проводиться систематична робота з учнями різних категорій (з малозабезпечених, неблагополучних, багатодітних сімей). Рада профілактики систематично відслідковує результати роботи з учнями, які перебувають на обліку.

 

 

Реалізуючи комплексну програму профілактики злочинності і дитячої бездоглядності, колектив ліцею працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності. Кожного року оновлюються банки даних учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень, бродяжництва. Соціально-педагогічна служба  ліцею систематично проводить профілактичні рейди до кризових сімей.  Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до гуртків, клубів, спортивних секцій, змістовне проведення дозвілля.

 

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень.  Плани індивідуальної роботи з учнями  складаються класними керівниками та майстрами виробничого навчання у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди за темою «Я та мої близькі. Моє ставлення до них», «Який Я», «Я - конфлікт», «Шляхи та засоби подолання конфліктів», «Шкідливі звички»; корекційно-розвивальна вправа для розуміння самого себе та подолання конфліктів з собою та оточуючими «Як навчитися виявляти знаки уваги», «Важка розмова», «Улагодження конфлікту»; тренінги «Хто Я», «Якщо б…, Я став би», «Вихід із конфлікту».

 

 У планах виховної роботи класних керівників заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками учнів, схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів з профілактики правопорушень.  Класні керівники у  журналах теоретичного навчання заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування ліцею кожного семестру. Крім того, у ліцеї ведуться журнали контролю: кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою  рапорта, які здають майстру виробничого навчання відповідної групи. У ліцеї проводяться рейди у складі учнів та чергового майстра виробничого навчання, під час яких виявляють учнів, які  запізнюються на уроки або відсутні без поважної причини. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

 

 Питання з профілактики правопорушень підлітків розглядаються:

на батьківських зборах ;

на засіданнях МК класних керівників ;

на педраді;

на нарадах при директорові.