ПЕРЕДОВИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  ДОСВІД

       Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, набутих у процесі безпосередньої педагогічної діяльності; форма засвоєння педагогом раціональних здобутків своїх колег.

         Передовий педагогічний досвід  збагачує практику навчання й виховання, сприяючи розвитку педагогічної думки, будучи найнадійнішим критерієм істинності вироблених педагогікою теоретичних положень, принципів, правил, методів, форм навчання й виховання.

         Створення і панування в ліцеї атмосфери необхідності удосконалення  фахової майстерності кожним  педагогічним працівником  -  завдання для керівництва ліцею першочергове і надзвичайної ваги. Тому в ліцеї ведеться робота по вивченню,узагальненню та розповсюдженню передового педагогічного та виробничого досвіду.

Бендас Н.М. - викладач фізики та інформатики

Тема досвіду: „Професійна спрямованість викладання фізики” 

Викладач постійно реалізує міжпредметні зв’язки фізики з іншими предметами, використовує диференційоване навчання, яке здійснює за рахунок інтеграції змісту курсу фізики з предметами професійно-технічного циклу, створює оптимальні умови для навчання учнів відповідно до їх спеціальності. Практика і досвід викладання предмету з професійною спрямованістю показують, що вони активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають професійну зацікавленість і учні усвідомлюють, як знання курсу фізики використовується в практичній роботі

Окара Л.М. - викладач української мови та літератури

Тема досвіду: „Формування національного світогляду на уроках української мови” 

Методи і прийоми роботи викладача по даній темі дозволяють активізувати навчально-пізнавальну діяльність учня, спонукають логічно мислити і говорити, висловлювати свої думки, збагачувати словниковий запас, давати творам і літературним героям власну оцінку, розв’язувати складні моральні проблеми, давати оцінку суспільним і життєвим явищам. В основі досвіду покладено особистісно-орієнтований підхід, який забезпечує формування особистості гідного представника української нації, виховання в учнів доброти, любові до рідної землі, гордість, повагу до свого народу, вироблення активної життєвої позиції учня.  

Каткова Т.Г. - викладач спецтехнології

Тема досвіду: „Розвиток професійних творчих здібностей учнів у процесі навчання” 

Використання викладачем творчихї проектів дає змогу включити учнів у навчально-виробничий процес від ідеї до реалізації, що сприяє більш повному опануванню учнями технології приготування страв, кондитерських виробів, оптимальних рішень, розвитку активності учня, спонукає творчо засвоювати навчальний матеріал. Викладач створює умови, за яких учень може самостійно здобувати і застосовувати знання, використовувати пошукові й дослідницькі дії, тобто викладач основний акцент робить на творчий розвиток особистості.

Панченко О.В. - майстер                                                                                                 
виробничого навчання

Тема досвіду: „Використання мультимедійних презентацій н6а уроках теоретичного і виробничого навчання” 

Застосування мультимедійних презентацій дає змогу вивести урок теоретичного і виробничого навчання на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає учнів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизни та нетрадиційності викладання нового матеріалу. Презентаційна програма допомагає викладачу розв'язати проблему нестачі обладнання у кабінетах, майстернях. Використовуючи засоби анімації у Power Point, викладач з екрану монітора демонструє ті досліди, навчальні вправи, технологічні процеси, які він не зміг показати через відсутність приладів. Презентації викладача короткі, доступні і композиційно завершені, відповідають усім композиційним вимогам, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв'язку з практикою, наочності.

Закаблук С.І. - майстер                                                                                                 
 виробничого навчання                                        

Тема досвіду: „Використання особистісно орієнтованого підходу під час навчання водіння автомобіля” 

Майстер виробничого навчання проводячи заняття по навчанню водіння автомобіля використовує особистісно орієнтоване навчання. На кожному занятті працює індивідуально з кожним учнем і по мірі вивчення індивідуальних психофізіологічних здібностей учня, підбирає такі педагогічні прийоми, які б дали при проведенні занять з даним учнем кращі результати. Розкриває такі особливості учня як врівноваженість, пам'ять, увага, реакція, координація рухів і проводить навчання вже з урахуванням цих особливостей. Вважає, що основною метою навчання є набуття учнем  знань. умінь, і як результат, навичок водіння автомобілем. Проводячи заняття майстер в/н так прагне  викласти матеріал, щоб розбудити у учня інтерес, який запускає в дію всі інші пізнавальні процеси.