Основні проблемні питання над якими працюватиме бібліотека Зіньківського професійного аграрного ліцею  у 2014-2015 навчальному році.

 

 

В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки ліцею є:

 ─     Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти; розвитку навчально-виховного процесу, виховувати у читачів національну свідомість, повагу до національних символів.

 ─     Виховувати у читачів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу душу, пізнавальні здібності та інтереси читачів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм.

 ─     Розвивати різні форми і методи бібліотечної роботи.

 ─     Сприяти самоосвіті учнів і педагогів, забезпечувати їх потрібною літературою.

 ─     Підносити на якісно-новий рівень бібліотечну справу, створювати необхідні умови для забезпечення молодого покоління повним обсягом інформації з вітчизняного і світового інформаційного простору.

 ─     Поліпшувати якісний склад книжкового фонду бібліотеки, своєчасно поповнювати його підручниками та методичною літературою; українською та світовою літературою.

 ─     Значну увагу приділяти комплектування бібліотечних фондів підручниками та навчальними посібниками з загальноосвітньої, загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки;

 ─     Впроваджувати в роботу з читачами ефективні форми і методи пропаганди літератури; підвищувати ефективність використання книжкового фонду бібліотеки шляхом вивчення читацьких запитів.

 ─     Проводити індивідуальну роботу з читачами; співпрацювати з активом бібліотеки.

 ─     Сприяти формування світогляду учнів училища.

 ─     Виховувати у читачів загальнолюдські моральні цінності.

 ─     Здійснювати національно-патріотичне, морально-правове, трудове, екологічне, естетичне виховання учнів.

 ─     Працювати над сучасним естетичним оформленням бібліотеки.

 ─     В роботі бібліотеки використовувати комп’ютерну техніку та інформаційну мережу Internet.

 ─     Всю роботу виконувати в тісному контакті з викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями гуртожитку та бібліотекарями міста.

ІІ Організація книжкового фонду бібліотеки та його поповнення підручниками та іншою необхідною літературою.

 З метою забезпечення навчального процесу поповнювати книжковий фонд бібліотеки потрібно літературою за рахунок державного бюджету і за спеціальні кошти.

Вести чіткий облік усіх книг, які надходять у бібліотеку, своєчасно робити записи в інвентарній книзі і книзі сумарного обліку. Звірятися з бухгалтерією.

Постійно

 Систематично вилучати з фондів бібліотеки застарілу по змісту та зношену літературу.

Постійно

 Списану літературу здавати в макулатуру. При необхідності частину списаних підручників віддавати в кабінети на роздатковий матеріал.

Червень-серпень

ІІІ Організація обслуговування читачів

 ─     Охопити читанням весь контингент учнів та педагогічний колектив.

До 1 жовтня

 ─     Вивчати запити читачів за допомогою індивідуальних бесід з метою покращення їх обслуговування.

Постійно

 ─     З метою кращого розкриття фонду бібліотеки оформляти книжкові виставки.  

Постійно

 ─     Допомагати класним керівникам та майстрам виробничого навчання у підборі літератури для виховних годин.

Постійно

 ─     Взяти під контроль читання учнів, схильних до правопорушень, проводити з ними індивідуальну роботу.

Постійно

ІV. Інформація та довідково-бібліографічне обслуговування читачів

 ─     Систематично інформувати керівництво училища, педагогічних працівників, учнівський колектив про нові надходження у бібліотеку.

Протягом року

 ─     Інформаційне забезпечення методичної проблеми, над вирішенням якої працює педагогічний колектив ліцею: 

«Розвіток професійних компетентностей учнів – запорука успіху у підготовці висококваліфікованих робітників»                                                    

Протягом року

 ─     Інформаційне забезпечення засідань методичних об’єднань та педагогічних рад.

Протягом року

 ─     Надання індивідуальної інформації керівництву училища та педагогічним працівникам, які атестуються.

Постійно

 ─     Проводити бібліотечні перегляди нової літератури.

 ─     Організовувати книжкові виставки для учнів по тематиці їх професій.

 ─     Систематично вести картотеки підручників, газетних і журнальних матеріалів.

 ─     Систематично працювати з алфавітним каталогом бібліотеки.

 ─     Видавати усні та письмові довідки відвідувачам бібліотеки.