Нормативно-правові акти, на основі яких функціонує заклад (ПТНЗ)

 
1. Закон України "Про освіту";
2. Закон України "Про професійно-технічну освіту";
3. Указ Президента "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні";
4. Національна доктрина розвитку освіти;
5. Державна програма "Вчитель";
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти);
7. Наказ МОН України від 12.12.2007р. N1121 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 р. N 886-р "Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах";
8. Шляхи залучення роботодавців до участі у навчальному процесі ПТНЗ;
9. Постанова КМУ N 507 від 27.08.2010 "Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики";
10.Постанова КМУ N 781 від 27.08.2010 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів";
11.Постанова КМУ N 783 від 27.08.2010 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240";
12.Постанова КМУ N 784 від 27.08.2010 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням";
13.Розпорядження КМУ N 42-p від 21.01.2009 "Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту";
14.Розпорядження КМУ N 1723-p від 27.08.2010 "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки";
15.Постанова КМУ N 495 від 15.04.2011 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки";
16.Наказ Міністерства N 541 від 07.06.2011 "Про Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки";
17.Наказ Міністерства N 1563 від 29.12.2011 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-технічних навчальних закладах";
18.Наказ Міністерства N 1593 від 30.12.2011 "Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році";
19.Наказ Міністерства N 1336 від 22.11.2011 "Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів";
20. Наказ Міністерства № 331 від 22.03.2012 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів"