Нині щороку в ліцеї навчається 350 учнів.  Підготовку кадрів здійснюють викладачі і майстри виробничого навчання, які творчо ставляться до розв’язання складних актуальних педагогічних проблем, застосовуючи в роботі нестандартні підходи , нові педагогічні технології.

     Пріоритетом у подальшому вдосконаленні системи навчально-виховного процесу в ліцеї завжди буде збереження добрих традицій, кращих здобутків колективу, який на сучасному рівні готує кваліфікованих робітників відповідно до державних стандартів освіти.