МЕТОДИЧНИЙ  КАБІНЕТ  ЛІЦЕЮ

      Методичний кабінет ліцею є центром роботи  із запровадження досягнень психології та педагогіки, перспективного та педагогічного досвіду в ліцеї, де зосереджено фахові журнали, газети, картотеку методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою ліцею, матеріали відкритих уроків викладачів ліцею. зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду викладачів ліцею, матеріали творчих знахідок методичних об'єднань, творчих груп, атестаційних матеріалів, зразки уроків, годин спілкування ... Молоді колеги завжди можуть познайомитися з виставковим матеріалом кабінету

 
 

Одним із провідних напрямів роботи кабінету є підвищення фахової майстерності педагогічних працівників та диференційований підхід до вибору форм і змісту освітньої методичної роботи. З метою задоволення потреб педагогічних працівників у професійному зростанні у міжкурсовий період, надання практичної допомоги в організації навчання за Державним стандартом ПТО та новим змістом і структурою загальної середньої освіти, забезпечення належного рівня методичної роботи, пропаганди та впровадження передового досвіду, сучасних інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Основними функціями методичного кабінету є:

  • створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
  • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками
  • надання допомоги педагогічним працівникам  у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;
  • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.