МЕТОДИЧНА  РОБОТА

Методична робота в ліцеї  має  цілісну систему дій і заходів,   спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток   творчого потенціалу  педагогічних колективів ліцею, здатності  до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв’язку  з впровадженням Державних  стандартів професійно-технічної освіти, досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу. Вона  ґрунтується  на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням  досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

 
 
 
   Педагогічний колектив ліцею працює над науково-методичною проблемою "Розвиток особистісного потенціалу учнів шляхом використання інноваційних технологій”.

      Головна мета якої розвиток здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних та комп’ютерних технологій в навчально-виробничій процес та формування якостей через використання сучасних виробничих технологій. Вся методична робота планується виходячи з цієї проблеми та діагностичної карти методичної та педагогічної допомоги педагогічним працівникам.

          У ліцеї функціонує чотири методичні комісії:

- МК викладачів загальноосвітніх предметів;

- МК викладачів професійно – теоретичної підготовки та майстрів  професійно – практичної підготовки по спеціальності "Електромонтер…”

- МК викладачів професійно – теоретичної підготовки та майстрів  професійно – практичної підготовки по спеціальності "Кухар, кондитер”

- МК викладачів професійно – теоретичної підготовки та майстрів  професійно – практичної підготовки по спеціальності "Водій автотранспортних засобів".

 

Окара Л.М.

Керівник МК викладачів загальноосвітніх предметів

 

Каткова Т.Г

Керівник МК викладачів професійно – теоретичної підготовки та майстрів  професійно – практичної підготовки по спеціальності "Кухар, кондитер”

 

Бендас Н.М.

Керівник МК викладачів професійно – теоретичної підготовки та майстрів  професійно – практичної підготовки по спеціальності "Електромонтер…”

 

Оксюк О.О.

Керівник МК викладачів професійно – теоретичної підготовки та майстрів  професійно – практичної підготовки по спеціальності  "Водій автотранспортних засобів..”

 

 

 

 


 ооо

Основним змістом роботи методичних комісій є:

розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив (в обсязі регіонального компонента) у навчальні програми;

оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно тематичних планів;

вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, виховних заходів тощо. В роботі методичних комісій  застосовуються різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, тренінги тощо.