Атестаційне портфоліо

 

 

 

Атестація педагогічних працівників - система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності та росту їх професійної майстерності за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту" та Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зі змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року №1417/23949.

 

Параметри за якими оцінюються результати фахової діяльності педагогічного працівника ліцею:

 

 

 

Система взаємодії учасників атестаційного процесу представлена на рисунку

 

  

 

 Нормативні документи:

1. НАКАЗ МОН від 08.08.2013 № 1135 

"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

2.Лист МОН № 1/9-617 від 10.09.2013 р. 

"Про застосування Типового положенням про атестацію педагогічних працівників"

3.НАКАЗ МОН від 06 жовтня 2010 року № 930 

"Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" 

(Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

 

№ 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)

 

Перелік необхідної документації для забезпечення проведення атестації

 • Перспективний план курсової перепідготовки та атестації
 • Наказ про створення атестаційної комісії
 • Наказ про атестацію педагогічних працівників
 • Наказ про результати атестації педагогічних працівників
 • Орієнтовний графік заходів ліцею по організаційно-методичному супроводу атестації
 • Заяв педагогічного працівника на атестацію
 • Анкета педагогічного працівника
 • Опис досвіду роботи
 • Відгук методичної комісії ліцею
 • Рецензія обласної методичної секції на досвід роботи педагогічного працівника
 • Відгук навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Полтавський області про професійний рівень та методичну діяльність педагогічного працівника
 • Характеристика діяльності педагогічного працівника
 • План - графік індивідуальної підготовки до здійснення атестації
 • Протоколи засідання атестаційної комісії
 • Атестаційний лист

 

 

До заяви додаються:

 • копія посвідчення про підвищення кваліфікації;
 • копія документів про освіту (уразі потреби — копія свідоцтва про шлюб);
 • інформація про результативність фахової діяльності;
 • довідка про рішення ВКК (уразі клопотання про подовження терміну дії попередньої атестації);
 • подання адміністрації закладу  (у разі наявності претензій до фахової діяльності педагогічного працівника).