Бутенко Микола Федорович,

директор ліцею, відмінник

освіти України

 

 

 З 1999 року і до цього часу колектив ліцею очолює відмінник освіти і науки України  Бутенко Микола Федорович. Під його керівництвом сформований висококваліфікований, дієздатний, енергійний інженерно-педагогічний колектив, який щиро ділиться з вихованцями своїми знаннями та досвідом. 

Заступники директора по навчально-виробничій роботі Козлов В.М. (праворуч на фото)

та заступник по виховній роботі Твердохліб В.М. (ліворуч на фото)

 

 Навчально-виробничий та виховний процес в ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних, технологічних заходів, спрямований на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійної освіти відповідно до державних стандартів. В ліцеї існує єдина система планування організації навчального процесу. Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється на основі графіку внутріліцейного контролю адміністрацією. 

Полюлях Василь Васильович

старший майстер

 В час технологічного оновлення економіки робота майстра виробничого навчання спрямована насамперед на забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх робітників, їх конкурентоспроможності, мобільності, творчої активності в умовах ринкової економіки. 

 

Сук Любов Василівна

методист ліцею

Методична робота в ліцеї спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток   творчого потенціалу  педагогічного колективу,  досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу. Вона ґрунтується  на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням  досвіду діяльності педагогів ліцею.